ให้บริการเขียนแบบ แกะแบบ แก้แบบ งานวิศวกรรม อะไหล่ เครื่องกล เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์เทคโนโลยีการผลิตต่าง ๆ  ตามความต้องการของลูกค้า ในรูปแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ โดยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญ เขียนด้วยโปรแกรมเขียนแบบที่ทันสมัย มีเครื่องมือวัดที่แม่นยำ ผ่านการสอบเทียบจากสถาบันที่มีมาตรฐาน

รับเขียนแบบเครื่องกล

รับออกแบบทั่วไป ออกแบบห้องโดยสารรถไฟ  รถไฟฟ้า เครื่องบิน  ห้องประชุม สำนักงาน ผังโรงงาน ผังไลน์ผลิต

รับออกแบบ

รับผลิตอะไหล่ ชิ้นงาน ชิ้นส่วนเครื่องจักร เครื่องมือ งานตัด งานพับ ดัด งอ โลหะ เหล็ก สแตนเลส อะลูมีเนียม อะไหล่ ชิ้นส่วนรถไฟ งานประกอบชิ้นส่วนตามความต้องการของลูกค้า ตามแบบหรือตามตัวอย่าง

ผลิตงานตามแบบ/ตามตัวอย่าง

บริการกลึง มิลลิ่ง กัด ไส อะไหล่ ชิ้นงาน ชิ้นส่วนเครื่องจักร เครื่องมือ ซึ่งผลิตจาก เหล็ก สแตนเลส อะลูมีเนียม ทองเหลือง ทองแดง ไทเทเนียม ตามแบบ (Drawing) หรือตามตัวอย่าง ด้วยเครื่องจักร  เครื่องกลึง เครื่องมิลลิ่ง เครื่องไส เครื่อง CNC (Computer Numerical Control) ที่ทันสมัย มีความแม่นยำและความเที่ยงตรงสูง   สามารถผลิตชิ้นงานที่ถูกต้องตามแบบ ขนาดและคุณภาพเท่ากันทุกชิ้น ในระยะเวลารวดเร็ว ควบคุมโดยช่างผู้ชำนาญการ มีระบบการตรวจสอบและการควบคุมคุณภาพ (Quality Control) ตั้งแต่กระบวนการรับวัตถุดิบ    ระหว่างการผลิต จนกระทั่งเสร็จสิ้นกระบวนการผลิต

รับกลึง มิลลิ่ง กัด ไส

บริการซ่อม ตัดผุ ทำสี ภายในและภายนอก ปรับปรุงห้องโดยสารรถไฟ ปรับเปลี่ยนจำนวนเบาะที่นั่ง ซ่อมบำรุงระบบท่อน้ำ สุขภัณฑ์ ในรถไฟ

รับซ่อม ทำสี ปรับปรุงห้องโดยสาร

รับคว้าน เจาะ เจียร์ ทำสี ชิ้นงานทั่วไป อะไหล่เครื่องจักร เครื่องมือ งานเหล็ก ทองแดง ทองเหลือง 

รับคว้าน เจาะ เจียร์ ทำสี