เครื่องบินทางการทหาร

เป็นอากาศยานปีกนิ่งหรือปีกหมุนแบบใดก็ตามที่ถูกใช้โดยกองทัพ เพื่อวัตถุประสงค์ทางการทหาร

เครื่องบินทางการทหาร

ประกอบไปด้วย 2 ประเภทย่อย


1.อากาศยานต่อสู้ อาทิเช่น เครื่องบินขับไล่ เครื่องบินโจมตีภาคพื้นดิน เครื่องบินทิ้งระเบิด เป็นต้น


2.อากาศยานที่ไม่ทำหน้าที่ต่อสู้ อาทิเช่น เครื่องบินฝึก เครื่องบินตรวจการ เครื่องบินขนส่ง เป็นต้น


 

วัตถุประสงค์ของอากาศยานปีกนิ่งและปีกหมุนที่ถูกใช้โดยกองทัพ คือเพื่อรักษาความมั่นคงของประเทศชาติ ซึ่งอากาศยานปีกนิ่งหรือเครื่องบินรบทางทหารที่ใช้เพื่อการต่อสู้ ปัจจุบันยังมีการนำมาใช้สำหรับการฝึกบินด้วย