บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด (สำนักงานใหญ่)บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด (โรงงานปทุมธานี)


  • 22, ตำบลหน้าไม้ อำเภอลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี 12140

  • ผู้จัดการทั่วไป

    arin.l@kanitindustry.com

    +66(80)6166449