โครงการซ่อมหนักและดัดแปลงรถโดยสาร บชส. จาก 96 ที่นั่ง เป็น 76 ที่นั่ง

 

             เนื่องด้วยรถโดยสารชนิดรถ บชส. มีอยู่2 ประเภท คือ ชนิด 76  ที่นั่ง และ 96 ที่นั่ง ซึ่งมีการยุ่งยากในการจัดการขายตั๋ว และบริหารจัดการขบวนรถ ดังนั้นเพื่อให้ฝ่ายการเดินรถ สะดวกต่อการบริหารจัดการรถดังกล่าว จึงมีการดัดแปลงที่นั่ง และห้องน้ำ  รวมทั้งทำสีภายใน และภายนอกใหม่ ให้มีสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งาน