เครื่องบินทางการทหาร

เป็นอากาศยานปีกนิ่งหรือปีกหมุนแบบใดก็ตามที่ถูกใช้โดยกองทัพ เพื่อวัตถุประสงค์ทางการทหาร

เครื่องบินทางการทหาร

S-92

ซิคอร์สกี เอส-92 เป็นเฮลิคอปเตอร์ขนส่งเอนกประสงค์ขนาดกลาง ผลิตโดยซิคอร์สกีแอร์คราฟ มีใช้งานทั้งในกิจการพลเรือนและกิจการทหาร โดยที่เอส-92 ถูกพัฒนาขึ้นมาจากซิคอร์สกี เอส-70 โดยยังคงอุปกรณ์หลายส่วนที่เหมือนกันอาทิระบบควบคุมการบินและระบบปีกหมุน


สำหรับอากาศยานประเภทนี้ บริษัทมีขีดความสามารถในการจัดจำหน่าย  • สารเคมี

  • สี

  • น้ำยาทำความสะอาด / น้ำยากันสนิม

  • พัสดุสิ้นเปลือง

  • หูฟังนักบิน

  • เครื่องมือ

  • อุปกรณ์ภาคพื้น

  • ยางเครื่องบิน