เครื่องบินทางการทหาร

เป็นอากาศยานปีกนิ่งหรือปีกหมุนแบบใดก็ตามที่ถูกใช้โดยกองทัพ เพื่อวัตถุประสงค์ทางการทหาร

เครื่องบินทางการทหาร

Bell 412

Bell 412 ใช้เครื่องยนต์ Pratt & Whitney PT6T-3D เป็นเครื่องยนต์คู่ (แฝด) มีกำลังที่จ่ายออกจากอุปกรณ์ถ่ายทอดพลังงานจากเครื่องยนต์(transmission) 1370 กำลังม้า ให้เป็นเครื่องส่งกำลังบำรุง และใช้ในการปฎิบัติการค้นหา และช่วยเหลือ และภาระกิจ


สำหรับอากาศยานประเภทนี้ บริษัทมีขีดความสามารถในการจัดจำหน่าย  • สารเคมี

  • สี

  • น้ำยาทำความสะอาด / น้ำยากันสนิม

  • พัสดุสิ้นเปลือง

  • หูฟังนักบิน

  • เครื่องมือ

  • อุปกรณ์ภาคพื้น