เครื่องบินทางการทหาร

เป็นอากาศยานปีกนิ่งหรือปีกหมุนแบบใดก็ตามที่ถูกใช้โดยกองทัพ เพื่อวัตถุประสงค์ทางการทหาร

เครื่องบินทางการทหาร

S-100B (or Saab 340B)

S-100B (or Saab 340B) ติดตั้งเรด้าร์ PS-890 ของ Ericsson บนเครื่องบินแบบ Saab 340 ตัวเรด้าร์มีลักษณะเป็นแท่งยาว ๆ อันเป็นการบ่งบอกว่ามันเป็นเรด้าร์ Phased Array ที่ไม่จำเป็นต้องใช้การหมุนของแหล่งกำเนิดเพื่อกวาดเคลื่อนเรด้าร์ ตัวเรด้าร์มีระยะตรวจจับที่ 450 กม. สำหรับเป้าหมายทางอากาศ 320 กม. สำหรับเป้าหมายในทะเล


สำหรับอากาศยานประเภทนี้ บริษัทฯมีขีดความสามารถในการจัดหาและจำหน่าย  • สารเคมี

  • สี

  • น้ำยาทำความสะอาด / น้ำยากันสนิม

  • พัสดุสิ้นเปลือง

  • หูฟังนักบิน

  • เครื่องมือ

  • อุปกรณ์ภาคพื้น

  • ยางเครื่องบิน