เครื่องบินพาณิชย์ที่่ใช้กันในปัจจุบัน

อากาศยานขนาดใหญ่ เหมาะสำหรับบรรทุกผู้โดยสารจำนวนมากซึ่งมักจะถูกใช้ในเชิงพาณิชย์ มีความเร็วน้อย แต่สามารถบินได้เป็นระยะทางไกลเนื่องจากถังเชื้อเพลิงใหญ่

เครื่องบินพาณิชย์